Bài tập Toán lớp 2

  • Ngân hàng câu hỏi đa dạng, bám sát chương trình học và thi
  • Đáp án đầy đủ, dễ hiểu, phù hợp với học sinh tiểu học
  • Hệ thống tính thời gian làm bài và chấm điểm như thi thật
Bài tập toán 2

Học đến đâu chắc đến đó
✅ Chỉ 60 phút tự học mỗi tuần
✅ Không áp lực, không học thêm

Xem chi tiết

Hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 2 trong SGK mới

Đủ 3 bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống – Cánh diều – Chân trời sáng tạo

Phép cộng, phép trừ

Số bị trừ – Số trừ – Hiệu
Số hạng – Tổng
Tia số – Số liền trước, số liền sau
Bài toán về nhiều hơn, ít hơn
Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị
Phép cộng qua 10
Phép trừ qua 10
Bảng cộng có nhớ trong phạm vi 20
Bảng trừ có nhớ trong phạm vi 20
Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100
Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100
Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000
Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000

Hình học

Điểm – Đoạn thẳng
Đường thẳng – Đường cong – Ba điểm thẳng hàng
Đường gấp khúc
Hình tứ giác
Thực hành gấp, cắt, ghép, xếp hình
Khối trụ – Khối cầu

Phép nhân, phép chia

Phép nhân
Thừa số – Tích
Bảng nhân 2
Bảng nhân 5
Phép chia
Số bị chia – Số chia – Thương
Bảng chia 2
Bảng chia 5

Đo lường – Thời gian

Đề-xi-mét, Mét
Ki-lô-mét
Ki-lô-gam
Lít
Xem đồng hồ, giờ – phút
Xem lịch, ngày – tháng