Đáp án – Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 trường Lương Thế Vinh

4.1/5 - (16 bình chọn)

Bộ đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 trường Lương Thế Vinh gồm có:

  • Đề thi tuyển sinh của trường Lương Thế Vinh các năm gần đây
  • Luyện đề chuyên sâu theo “gu” của trường Lương Thế Vinh

Ba mẹ và các em học sinh có thể download đề thi hoặc đăng ký tài khoản trên hệ thống Apanda.vn để luyện ngay và miễn phí.

Xem thêm: Tổng hợp đề thi Toán vào lớp 6 trường Lương Thế Vinh

Download đề

1. Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 Lương Thế Vinh 2021 – 2022

Download đề

Đáp án

1D 2A 3D 4B 5B
6D 7C 8B 9C 10A
11A 12C 13A 14A 15B
16B 17A 18B 19D 20A
21D

22

(1) having (2) made (3) to (4) bet (5) Let

 

23B 24C 25D 26B 27A
28C 29D 30C 31C 32A
33A 34D 35C 36B

2. Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 Lương Thế Vinh 2020 – 2021

Download đề

Đáp án

1A 2C 3D 4D 5B
6C 7A 8A 9D 10C
11C 12C 13C 14C 15C
16A 17D 18A 19D 20A
21C 22D 23B 24B 25B
26A 27B 28C 29D 30B
31B 32C 33D 34B 35C
36C 37A 38C 39B 40B

3. Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 Lương Thế Vinh 2019 – 2020

Download đề

Đáp án

1. C 2. C 3. A 4. C 5. B
6. B 7. A 8. B 9. C 10. B
11. B 12. C 13. D 14. C 15. B
16. A 18. A 19. B 20. A 21. B
22. D 23. D 24. A 25. B 26. A
27. B 28. C 29. D 30. A


Question 31: No one in our class is more intelligent than Nam.

Question 32: My brother would like to be an architect.

Question 33: It is interesting to have a summer camp abroad.

Question 34: My father will go to Ho Chi Minh city by plane next Sunday.

Question 35: He is good at speaking English.

Question 36: Kate helps her parents with their farm work after breakfast.

Question 37: How did you get to Ho Chi Minh city last week?

Question 38: English is one of her favorite subjects because she enjoys reading English books.

Question 39: He may explore the caves at Ha Long Bay.

Question 40: I have music once a week and English four times a week.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *