Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm thế nào? Giải bài tập Toán 3

4.3/5 - (27 bình chọn)

Trong bài học này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu một bài toán về tìm thành phần chưa biết trong phép tính, đó là tìm số hạng chưa biết trong phép cộng. Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm thế nào? Hãy cùng Apanda bắt đầu bài học và giải bài tập SGK KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG, CÁNH DIỀU, CHÂN TRỜI SÁNG TẠO.

1. Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm thế nào?

Trong bài học này, ba mẹ hãy giúp con nắm vững các kiến thức sau:

  • Cách tìm số hạng trong một tổng
  • Áp dụng để giải các bài tập Toán lớp 3
Xem thêm

2. SÁCH KẾT NỐI: Bài tập trang 11, 12 – Tìm số hạng

Bài 1 trang 11

Phương pháp giải:

Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải:

a) ? + 20 = 35

35 – 20 = 15

Vậy ta điền số 15 vào ô trống.

b) ? + 15 = 25

25 – 15 = 10

Vậy ta điền số 10 vào ô trống.

c) 14 + ? = 28

28 – 14 = 14

Vậy ta điền số 14 vào ô trống.

 

Bài 2 trang 12

Phương pháp giải:

Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải:

Số hạng 18 22 21 22 60
Số hạng 12 16 33 18 110
Tổng 30 38 54 40 170
➡️ Luyện giải toán trên Apanda.vn

Bài 3 trang 12

Hai bến có tất cả 65 thuyền để chở khách đi tham quan, trong đó bến thứ nhất có 40 thuyền. Hỏi bến thứ 2 có bao nhiêu thuyền?

Phương pháp giải:

Số thuyền của bến thứ hai = Số thuyền của hai bến đò – Số thuyền của bến thứ nhất.

Lời giải:

Bến thứ hai có số thuyền là:

65 – 40 = 25 (thuyền)

Đáp số: 25 thuyền.


3. VỞ BT KẾT NỐI: bài tập trang 9 – Tìm số hạng

Bài 1 trang 9

Phương pháp giải:

Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ số hạng đã biết.

Lời giải:

a) ….. + 14 = 31

31 – 14 = 17

Vậy số cần điền vào ô trống là 17

b) 45 + ….. = 80

80 – 45 = 35

Vậy số cần điền vào ô trống là 35

c) ….. + 15 = 100

100 – 15 = 85

Vậy số cần điền vào ô trống là 85

Bài 2 trang 9

Phương pháp giải:

– Muốn tính tổng ta lấy số hạng cộng với số hạng.

– Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ số hạng kia.

Lời giải:

Bài 3 trang 9

Phương pháp giải:

Số nam của đội đồng diễn thể dục bằng số người của đội đồng diễn trừ đi số người nữ.

Tóm tắt:

Tổng: 100 người

Nữ : 60 người

Nam: ? người

Lời giải:

Đội đồng diễn thể dục đó có số nam là

100 – 60 = 40 (người)

Đáp số: 40 người.

Bài 4 trang 9

Phương pháp giải:

Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ số hạng kia.

Lời giải:

12 + 28 + … = 60

60 – 28 – 12 = 20

Vậy số cần điền vào ô trống là 20.


4. SÁCH CÁNH DIỀU: Bài tập trang 76 – Tìm số hạng

Bài 1 trang 76

Phương pháp giải:

Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải:

a) 10 + ? = 15 b) ? + 4 = 9 c) 2000 + ? = 3400
15 – 10 = 5 9 – 4 = 5 3400 – 2000 = 1400
123 + ? = 130 ? + 50 = 370 ? + 652 = 700
130 – 123 = 7 370 – 50 = 320 700 – 652 = 48

 

Bài 2 trang 76

Phương pháp giải:

Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải:

Số hạng 10 76 16 12 4 10
Số hạng 6 8 10 25 8 85
Tổng 16 84 26 37 12 95

 


5. SÁCH CHÂN TRỜI: Bài tập trang 12 – Tìm số hạng

Bài 1 trang 12 – Thực hành

Phương pháp giải:

Muốn tìm số hạng chưa biết ta tổng trừ đi số hạng đã biết.

Lời giải:

a) ? + 15 = 42

42 – 15 = 27

Vậy số hạng cần tìm là 27.

b) 61 + ? = 83

83 – 61 = 22

Vậy số hạng cần tìm là 22.

c) 28 + ? = 77

77 – 28 = 49

Vậy số hạng cần tìm là 49.

 

Bài 1 trang 12 – Luyện tập

Phương pháp giải:

Để tính được số bạn nam ta lấy tổng số bạn nam và nữ trừ đi số bạn nữ.

Lời giải:

Số bạn nam là:

35 – 19 = 16 (bạn)

Đáp số: 16 bạn.

 

Trên đây là tổng hợp kiến thức và bài tập về tìm số hạng chưa biết trong một tổng  – Toán lớp 3. Ba mẹ và các con đừng quên theo dõi Apanda thường xuyên để nhận được nhiều bài học thú vị và bổ ích khác trong chương trình lớp 3 nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *