Đáp án – Đề thi Toán vào lớp 6 trường Cầu Giấy

3.9/5 - (33 bình chọn)

Bộ đề thi Toán vào lớp 6 trường Cầu Giấy gồm 2 phần:

  • Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 trường Cầu Giấy các năm gần đây
  • Luyện đề chuyên sâu theo “gu” của trường Cầu Giấy

Ba mẹ và các em học sinh có thể download đề thi hoặc đăng ký tài khoản trên hệ thống Apanda.vn để luyện ngay và miễn phí.

Download đề

 

1. Đề thi Toán vào lớp 6 trường Cầu Giấy 2023 – 2024

Download đề

Đáp án

Câu 1. C. 3

Câu 2. A. 7 giờ 25 phút

Câu 3. D. 15 ngày

Câu 4. C. 93 m2

Câu 5. A = 5274

Câu 6. 30 tấn gạo

Câu 7. 28%

Câu 8. 58,52 cm2

Bài 1. a) 48 phút   b) 8,8 km

Bài 2.

a)

b) Giả sử cả 5 số đều không chia hết cho 3, khi đó các số này chia 3 dư 1 hoặc chia 3 dư 2.

– Xét số a chia 3 dư 1. Khi đó để tổng 2 số liên tiếp (có chứa số a ) không chia hết cho 3 thì hai số

đứng cạnh a phải chia 3 dư 1. Do đó, ta có 3 số liên tiếp cùng chia 3 dư 1, tức là tổng 3 số này

chia hết cho 3 (vô lí)

– Lập luận tương tự với số chia 3 dư 2, ta thấy vô lí.

Vậy trong 5 số luôn có ít nhất 1 số phải chia hết cho 3.

2. Đề thi Toán vào lớp 6 trường Cầu Giấy 2021 – 2022

Download đề

Đáp án

Phần I. Điền đáp số (mỗi câu 0,75 điểm)

Câu 1: 8,4

Câu 2: 400 lần

Câu 3: 9 xe

Câu 4: 5 giờ

Câu 5: 19,5 lít

Câu 6: 37

Câu 7: 140 chai

Câu 8: 8 cm2

Phần II. Tự luận (mỗi câu 2 điểm)

Bài 1: a) 5 giờ 30 phút

 b) 150 km

Bài 2: b) Không thực hiện được

3. Đề thi Toán vào lớp 6 trường Cầu Giấy 2022 – 2023

Download đề

Đáp án

Phần I. Trắc nghiệm (mỗi câu 0,75 điểm)

Câu 1: B

Câu 2: C

Câu 3: D

Câu 4: A

Phần II. Điền đáp số (mỗi câu 1 điểm)

Câu 5: X = 2,9

Câu 6: 225 học sinh

Câu 7: 10 tuổi

Câu 8: 51,2 cm2

Phần III. Tự luận (3 điểm)

Bài 1: a) 12 học sinh

 b) 55 học sinh

Bài 2: Giỏi Toán: 332 học sinh

 Giỏi Tiếng Anh: 240 học sinh

4. Đề thi Toán vào lớp 6 trường Cầu Giấy 2020 – 2021

Download đề

Đáp án

Phần I. Điền đáp số (mỗi câu 0,75 điểm)

Câu 1: 132,8

Câu 2: 32 phút

Câu 3: 12,5

Câu 4: 216 cm3

Câu 5: 10 bạn

Câu 6: 1992

Câu 7: 70,5 km

Câu 8: 10 cm2

Phần II. Tự luận (mỗi câu 2 điểm)

Bài 1: a) 280 quyển

 b) Tầng 2: 180 quyển ; Tầng 3: 240 quyển

Bài 2: a) 6/11

 b) Bạn Nam nói đúng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *