Đáp án – Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành

4.4/5 - (31 bình chọn)

Bộ đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 trường Nguyễn Tất Thành gồm có:

  • Các đề thi tuyển sinh của trường Nguyễn Tất Thành
  • Luyện đề chuyên sâu theo “gu” của trường Nguyễn Tất Thành

Ba mẹ và các em học sinh có thể download đề thi hoặc đăng ký tài khoản trên hệ thống Apanda.vn để luyện ngay và miễn phí.

Download đề

1. Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành 2022 – 2023

Download đề

Đáp án

Questions 1-13. Circle the letter A, B, C, or D to best complete the following sentences.

1. B 2. D 3. A 4. B 5. B 6. D 7. A
8. C 9. A 10. C 11. A 12. D 13. B

Questions 14-15. Circle the letter A, B, C, or D to best complete the following exchanges.

14. A 15. B

Questions 16-17. Look at the advertisements and circle the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each question.

16. C 17. D

Question 18. Read the message and circle the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer.

Đáp án: C

Questions 19-21. Read the text and circle the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each question.

19. D 20. C 21. A

Questions 22-24. Read the following text.

22. many

23. hospitals

24. time

Question 25. The following sentence has ONE word that is not correct. The correct word has the same pronunciation as the wrong one. Write the correct word in the box.

The children are collecting would for the campfire.     

Đáp án: would -> wood

Question 26. Write your answer to the following question in about 30-50 words.

Your primary school years are over. What was your happiest day at primary school? 

Hướng dẫn trình bày

– Bài viết được trình bày dưới dạng đoạn văn có độ dài khoảng 30 – 50 từ (khoảng từ 3 – 6 câu). Đoạn văn phải đầy đủ mở đoạn và kết đoạn, sử dụng các từ nối để chuyển ý.

– Tránh những lỗi về ngữ pháp, cách dùng từ, từ vựng.

– Không mắc lỗi ngữ pháp, lỗi chính tả; trình bày mạch lạc, rõ ràng, sạch sẽ.

Hướng dẫn cách viết

Mở đoạn: Dùng cấu trúc so sánh hơn để giới thiệu: My happiest day at primary school was ……

Thân đoạn: Học sinh có thể triển khai theo các ý sau:

  • Tại sao hôm đó là ngày vui nhất?
  • Kể lại một số việc diễn ra ngày hôm đó

Kết đoạn: Học sinh đưa ra cảm nghĩ.

Bài viết tham khảo

My happiest day at primary school was my first day of school because I began to be a student. My mother and I went to school to meet my teacher and classmates. I felt nervous at first but I am very happy at the end of the day.

2. Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành 2021 – 2022

Download đề

Đáp án

Circle the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. 

1. B 2. C 3. B 4. C 5. A 6. B 7. B
8. A 9. A 10. A 11. A 12. B 13. D

Question 14-16: Circle the letter A, B, C or D to indicate the most suitable response to each of the following questions.

14. D 15. D 16. A

Question 17-19: Read the passage and answer the following question and circle the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

17. A 18. B 19. Yes

Question 20: The following sentence has ONE WORD that is not correct. Write the correction in the box.

Đáp án: sunbathe

Question 21-25: Complete the following passage by writing ONE WORD for each gap with given pictures.

21. aquarium

22. fish

23. sharks

24. penguins

25. swimming

Question 26. Vietnam has tried to save the British pilot, a coronavirus patient. He is getting better. Play the role of the pilot, write a note/ letter of about 30-50 words to Vietnamese doctors and Vietnam to share feelings.

Hướng dẫn trình bày

– Bài viết được trình bày dưới dạng giấy ghi chú / bức thư có độ dài khoảng 30 – 50 từ (khoảng 5 – 10 câu). Bức thư cần sử dụng các từ nối để chuyển ý.

– Tránh những lỗi về ngữ pháp, cách dùng từ, từ vựng.

– Không mắc lỗi ngữ pháp, lỗi chính tả; trình bày mạch lạc, rõ ràng, sạch sẽ.

– Sử dụng các từ ngữ liên quan tới chủ đề:

+ pandemic: đại dịch:

+ suffer from: mắc bệnh

+ quarantine: cách ly

….

Hướng dẫn cách viết

Mở đầu thư: Gửi lời chào, phải có dấu phẩy khi kết thúc lời chào. (Dear …,)

Nội dung thư:

– Giới thiệu bản thân. (My name is …)

– Kể lại ngắn gọn sự việc, sử dụng thì quá khứ đơn (đã được quan tâm chăm sóc khi là bệnh nhân COVID-19).

– Thể hiện lòng biết ơn (I thank you a lot for…/ I feel grateful for…)

Kết thư: Kí tên

Bài viết tham khảo

Dear Vietnamese doctors and Vietnam,

I am a British pillot who suffered from COVID-19. I was taken care for by Vietnamese doctors and have recovered. I am so grateful for your devotion.

Hope you have good health and Vietnam gets better and better.

Love,

Tom Hardy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *