Luyện đề thi Tiếng Việt vào lớp 6 trường Hà Nội Amsterdam

Học sinh thu được gì từ khóa học:

  • Tăng tốc và bứt phá về điểm số từ 10 – 30%
  • Cải thiện tốc độ làm bài thi từ 10 – 20%
  • Rèn luyện sự tập trung khi làm bài thi
  • Hạn chế mắc lỗi do nhầm lẫn, sơ xuất
  • Chuẩn bị tâm lý tự tin trước kỳ thi

Ưu điểm so với làm đề thi trong sách:

  • Mô phỏng tính thời gian và chấm điểm như thi thật
  • Số lượng đề thi đa dạng cho học sinh luyện tập
  • Đầy đủ đáp án và hướng dẫn chi tiết để tham khảo

Chỉ với 129.000đ học đến khi thi

Đăng ký tài khoản miễn phí