Đáp án – Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 trường Ngôi Sao Hà Nội

5/5 - (1 bình chọn)

Bộ đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 trường Ngôi Sao gồm có:

  • Đề thi tham khảo của trường Ngôi Sao mới nhất
  • Luyện đề chuyên sâu theo “gu” của trường Ngôi Sao

Ba mẹ và các em học sinh có thể download đề thi hoặc đăng ký tài khoản trên hệ thống Apanda.vn để luyện ngay và miễn phí.

Download đề

1. Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 trường Ngôi Sao (tham khảo)

Download đề

Đáp án

Part A. Multiple choice

1A

10C

19C

28D

2C

11B

20B

29A

3D

12C

21B

30D

4C

13D

22B

31A

5B

14A

23A

32B

6C

15C

24A

33A

7B

16B

25C

34C

8B

17D

26B

35D

9C 18A 27C

Part B. Writing

36. This is the first time they have eaten at this restaurant.

37. They must have a cheaper car than this (one).

38. Would you mind not touching the things on display?

39. Unless we have a key, we cannot get into the house.

40. I have difficulty in learning new words. / I have difficulties learning new words.

41. The house was too expensive for them to buy.

42. If I were free, I would go with you. / If I were not busy, I could go with you.

43. You should bring an umbrella with you so as not to get wet. / You should bring an umbrella with you so that you will not get wet.

44. I spent half an hour writing that letter.

45. How much (money) does this book cost?

How much (money) is this book?

How much (money) did you pay for this book? / How much (money) did you spend on this book?